برنامه کلاس های حضوری بدو خدمت مداحان عتبات عالیات منطقه چهارمحال - دوره اول 97

برنامه کلاس های حضوری منطقه چهارمحال بختیاری در دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات و همچنین برنامه برگزاری آزمون های کاربری رایانه و قرائت ادعیه

 

دوره آموزشی

عنوان درس

نام استاد

تعداد جلسات

زمان برگزاری هر جلسه

ساعت برگزاری هر جلسه

بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

مقتل شناسی

سید محمد احمدی

8

8-9-10-15-16-17-22-23

اردیبهشت ماه

16-14

بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

انتقال تجارب

منوچهر نجفی

3

8-9-10

اردیبهشت ماه

18-16

 

نام دوره

تعداد جلسات آزمون

تعداد ظرفیت پذیرش در هر آزمون (نفر)

تاریخ (های) برگزاری (هر) آزمون

ساعت برگزاری (هر) آزمون

آزمون کاربری رایانه

(همه کارگزاران فرهنگی)

1

25

20 اردیبهشت

10:00

آزمون قرائت ادعیه و زیارات

(همه کارگزاران فرهنگی)

1

25

31 خرداد

10:00

 

 

تاریخ درج: 1397/01/28