عدم برگزاری کلاسهای حضوری دوره آموزش بدو خدمت عمره مدیریت آموزش (قم)

قابل توجه روحانیون عمره ثبت نام کننده اردیبهشت ماه 1397 در منطقه قم:

با توجه به تکمیل نشدن ظرفیت کلاسهای دوره بدو خدمت عمره، کلاسهای این دوره که قبلا در ذیل اطلاعیه آن آمده بود، برگزار نمی گردد؛ 

لازم به ذکر است ثبت نام و هزینه پرداختی شما در این دوره، برای دوره بعد محفوظ خواهد ماند.

 

ذکر چند نکته:

  1. افرادی که قبلا کلاس های حضوری را شرکت نموده اند و فقط جهت شرکت در آزمون در این دوره ثبت نام نموده اند، مشکلی برای شرکت در آزمون مجازی در این دوره وجود ندارد.
  2.  افرادی که دروس مجازی را انتخاب کرده ا ند نیز مشکلی ندارند.( و باید از طریق سامانه آموزش و مشاهده بسته های مجازی، پس از ثبت حضور، در آزمون پایان ترم که به صورت مجازی می باشد، شرکت نمایند).
  3. افرادی که قصد استفاده از فرصت این ترم را دارند و دروس دیگری غیر از دروس حضوری برایشان باقیمانده است می توانند در زمان حذف و اضافه (18 الی 21 اردیبهشت) به سامانه مراجعه و دروس حضوری خود را حذف و دروس باقیمانده مجازی خود را ثبت نام نمایند.

مدیریت آموزش بعثه قم

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای حضوری دوره روحانیون بدو خدمت عمره قم به شرط تکمیل ظرفیت به شرح ذیل می باشد:

افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند تا تاریخ 1397/02/12 می توانند از طریق سامانه آموزش اقدام نمایند.

تذکر: جهت انتخاب واحد بعد از انتخاب گزینه ورود کاربران، گزینه ثبت نام ترم جدید را انتخاب نموده و سپس منطقه خود را به جای گزینه قم، گزینه مدیریت آموزش (قم) انتخاب نمایند.

 

روز

تاریخ

ساعت 15 الی 16:15

ساعت 16:30 الی 17:45

ساعت 18 الی 19:15

شنبه

1397/02/15

اماکن

اخلاق

اخلاق

يكشنبه

1397/02/16

اماکن

قوانین

قوانین

دوشنبه

1397/02/17

اماکن

اخلاق

اخلاق

سه شنبه

1397/02/18

اماکن

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

چهارشنبه

1397/02/19

اماکن

اخلاق

اخلاق

پنجشنبه

1397/02/20

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

جمعه

1397/02/21

...........

...........

..........

شنبه

1397/02/22

اماکن

انتقال تجارب

انتقال تجارب

يكشنبه

1397/02/23

اماکن

انتقال تجارب

انتقال تجارب

دوشنبه

1397/02/24

اماکن

انتقال تجارب

انتقال تجارب

 

 دروس مناسک و روش تبلیغ هم در صورت تکمیل ظرفیت بعد از ماه مبارک رمضان از تاریخ 1397/04/02 آغاز می گردد.

 

تاریخ درج: 1397/02/11