قابل توجه ثبت نام کنندگان دوره قبل (دوره اول آموزش 97)+برگزاری آزمون مجدد در شهریورماه

با توجه به قطعی های برق در زمان برگزاری آزمون های دوره و درخواست مسئولان آموزش مناطق، آزمون مجدد در این ترم استثنائاً جهت غائبین،مردودین و افرادی که موفق به ثبت آموزش خود نشدند در تاریخ 10 لغایت 15 شهریور ماه برگزار می گردد. جدول زمان بندی آزمون متعاقبا در همین صفحه درج خواهد شد.

نکته مهم:

تنها افرادی که مجاز به شرکت در آزمون های دوره بودند مجاز به شرکت در آزمون مجدد می باشند.

 

افرادی زیر مجاز به شرکت در آزمون می باشند:

1- در دوره ثبت نام کرده باشند

2-  حضور و غیاب آنها در کلاس های حضوری و یا مجازی در سامانه ثبت شده باشد

 

آن دسته از عزیزانی که درس باقیمانده دارند و در این دوره ثبت نام نکرده اند مجاز به شرکت در آزمون آن درس در آزمون مجدد شهریور نمی باشند و می بایست دروس باقیمانده را در دوره آتی (هفته اول مهرماه) ثبت نام نمایند.

تاریخ درج: 1397/05/17