برنامه ازمونهای بدو خدمت روحانیون حج و عمره (دوره ترددی97)+منبع جدید درس اخلاق

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره بدو خدمت روحانیون حج و عمره (دوره ترددی تابستان 97)

جهت شرکت در آزمون، حضور در کلاس شما می بایست در سامانه ثبت شده باشد.

جهت دریافت منبع جدید درس "اخلاق و آداب سفر" اینجا کلیک نمایید.

برنامه آزمون ها به شرح ذیل می باشد:

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

انتقال تجارب

11  شهریور 97

14:00 الی 18:00

2

مناسک حج

11  شهریور 97

14:00 الی 18:00

3

اخلاق و آداب سفر

جهت دریافت منبع جدید این درس اینجا کلیک نمایید.

12  شهریور 97

14:00 الی 18:00

4

مدیریت فرهنگی

12  شهریور 97

14:00 الی 18:00

5

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

13  شهریور 97

14:00 الی 18:00

6

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

14  شهریور 97

14:00 الی 18:00

 
تاریخ درج: 1397/06/06