نکات مهم درباره انتخاب واحد روحانيون عتبات منطقه قم

 

نکات مهم درباره انتخاب واحد روحانيون عتبات منطقه قم 

  1. کلاس هاي حضوري آموزش عتبات روحانيون منطقه قم در اين دوره در قالب چهار گروه 45 نفره برگزار مي شود.
  2. روحانيون محترم نسبت به انتخاب گروه ها و تاريخ شروع کلاس ها، دقت لازم را داشته باشند.
  3. هر روحاني فقط مجاز به انتخاب يک گروه مي باشد و انتقال جابجايي به گروه هاي ديگر امکان پذير نمي باشد.
  4. غيبت بيش از يک سوم در هر درس حضوري، موجب حذف آن درس مي شود.
  5. تاريخ شروع کلاس هاي حضوري منطقه قم:
  • براي گروه اول و دوم : از 14/07/97 (مصادف با 26 محرم) لغايت 23/07/97 (مصادف با 5 صفر).
  • براي گروه سوم و چهارم: از 26/08/97 (مصادف با نهم ربيع الاول) لغايت 06/09/97 ( مصادف با هجدهم ربيع الاول)

لازم به ذکر است ثبت نام و انتخاب واحد دوره جدید آموزش از تاریخ 1 الی 8 مهرماه برگزار خواهد شد.

تاریخ درج: 1397/06/25