برنامه آزمون های دوره دوم آموزش کارگزاران فرهنگی در سال 1397:

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

15  دی 97

12:30 الی 14:30

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

15  دی 97

15:30 الی 17:30

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

16  دی 97

12:30 الی 14:30

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

16  دی 97

15:30 الی 17:30

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

17  دی 97

12:30 الی 14:30

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

17  دی 97

15:30 الی 17:30

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

18  دی 97

12:30 الی 14:30

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

18  دی 97

15:30 الی 17:30

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

19  دی 97

12:30 الی 14:30

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

19  دی 97

15:30 الی 17:30

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

22

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره ضمن خدمت روحانیون حج

عنوان دروس

زمان آزمون

ساعت آزمون

مباحث کلامی 1

22  دی 97

15:30 الی 17:30

مباحث کلامی 3

مباحث کلامی 2

23  دی 97

15:30 الی 17:30

مباحث کلامی 4

مکالمه عربی 1

24  دی 97

15:30 الی 17:30

مخاطب شناسی

مکالمه عربی 2

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

22  دی 97

15:30 الی 17:30

احكام

مقتل شناسي

23  دی 97

15:30 الی 17:30

سيره و تاريخ امامان

24  دی 97

15:30 الی 17:30

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

25  دی 97

15:30 الی 17:30

مباحث سیاسی عراق

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

22  دی 97

12:30 الی 14:30

احكام

مقتل شناسي

23  دی 97

12:30 الی 14:30

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

24  دی 97

12:30 الی 14:30

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

25  دی 97

12:30 الی 14:30

روش تبليغ

انتقال تجارب

26  دی 97

12:30 الی 14:30

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

 

 

دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

نام درس

تاریخ ازمون

ساعت

مدیریت فرهنگی و گفتاری

22  دی 97

15:30 الی 17:30

احکام عتبات عالیات

23  دی 97

15:30 الی 17:30

تاریخ و اماکن

24  دی 97

15:30 الی 17:30

روش ها و مهارت ها

25  دی 97

15:30 الی 17:30