برنامه آزمون های دوره دوم آموزش کارگزاران فرهنگی در سال 1396:

 

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

5  اسفند 96

13:00 الی 15:00

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

5  اسفند 96

16:00 الی 18:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

6  اسفند 96

13:00 الی 15:00

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

6  اسفند 96

16:00 الی 18:00

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

7  اسفند 96

13:00 الی 15:00

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

7  اسفند 96

16:00 الی 18:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

8  اسفند 96

13:00 الی 15:00

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

8  اسفند 96

16:00 الی 18:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

9  اسفند 96

13:00 الی 15:00

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

9  اسفند 96

16:00 الی 18:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

22

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

 

 دوره ضمن خدمت ویژه (روحانیون حج و عمره)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

5  اسفند 96

13:00 الی 15:00

2

فقه مقارن

5  اسفند 96

16:00 الی 18:00

3

مناسک حج

6  اسفند 96

16:00 الی 18:00

4

تاريخ اسلام 2

(سیره پیشوایان)

6  اسفند 96

16:00 الی 18:00

5

مدیریت فرهنگی

7  اسفند 96

16:00 الی 18:00

6

تفسير آيات حج

7  اسفند 96

16:00 الی 18:00

7

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با سازمان حج و زیارت

8  اسفند 96

13:00 الی 15:00

8

روش تبلیغ در حج و زیارت

8  اسفند 96

16:00 الی 18:00

9

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

9  اسفند 96

16:00 الی 18:00

10

اسرار و معارف حج

9  اسفند 96

16:00 الی 18:00

11

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

 

دوره ضمن خدمت روحانیون حج

عنوان دروس

زمان آزمون

ساعت آزمون

مباحث کلامی 1

12  اسفند 96

16:00 الی 18:00

مباحث کلامی 3

مباحث کلامی 2

13  اسفند 96

16:00 الی 18:00

مباحث کلامی 4

مکالمه عربی 1

14  اسفند 96

16:00 الی 18:00

مخاطب شناسی

مکالمه عربی 2

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

12  اسفند 96

16:00 الی 18:00

احكام

مقتل شناسي

13  اسفند 96

16:00 الی 18:00

سيره و تاريخ امامان

14  اسفند 96

16:00 الی 18:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

15  اسفند 96

16:00 الی 18:00

مباحث سیاسی عراق

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

12  اسفند 96

13:00 الی 15:00

احكام

مقتل شناسي

13  اسفند 96

13:00 الی 15:00

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

14  اسفند 96

13:00 الی 15:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

15  اسفند 96

13:00 الی 15:00

روش تبليغ

انتقال تجارب

16  اسفند 96

13:00 الی 15:00

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

نام درس

تاریخ ازمون

ساعت

مدیریت فرهنگی و گفتاری

7  اسفند 96

16:00 الی 18:00

احکام عتبات عالیات

9  اسفند 96

16:00 الی 18:00