دوره مداحان عتبات عاليات

جهت دریافت و یا مشاهده منبع هر درس روی نام منبع کلیک نمایید.

عنوان دروس

کلاس

منبع

آزمون

احكام عمومي

بسته مجازی + کلاس حضوری

بسته مجازی

مجازی

مباحث سياسي ایران و عراق

آنلاین

جزوه مباحث سیاسی عراق و ایران

مجازی

مقتل شناسي

حضوری

کتاب سیری در مقتل شناسی و تاریخ نگاری عاشورا  و کتاب نفس المهموم
(تا پایان باب سوم)

مجازی

انتقال تجارب

حضوری

آزموده های عتبات عالیات

مجازی

تاريخ و سیره امامان (ع)

بسته مجازی

بسته مجازی

مجازی

اخلاق و آداب سفر به عتبات عالیات

بسته مجازی

بسته مجازی

مجازی

آشنایی با اماكن مذهبی عراق

بسته مجازی

بسته مجازی

مجازی

قرائت قرآن ، ادعيه و زيارات

بسته مجازی

بسته مجازی

حضوري

كاربري رايانه

حضوري (در صورت تمايل فراگير)

ورد- پاورپوينت-مباني ويندوز- اينترنت

حضوري

 
* منبع درس مباحث سیاسی شامل دو بخش از قبیل مباحث سیاسی عراق و ایران می باشد که در حال حاضر بخش مباحث سیاسی عراق آماده و بارگزاری شده است. بخش مربوط به مباحث سیاسی ایران متعاقباً بار گزاری خواهدشد.