آیین نامه دوره آموزشی ضمن خدمت روحانیون حج:

با توجه به مصوبه شوراي برنامه ريزي حج و زيارت و با عنايت به بخشنامه شماره 62288 مورخ 2/8/84 - كه كليه روحانيون را موظف به كسب نصاب لازم در آزمون پاسخ گويي به شبهات و دوره پيشرفته مكالمه زبان عربي نموده است - در صدد سامان بخشي و ارائه ساز و كارهاي اجرايي براي دستيابي به اهداف مورد نظر زير مي باشد.
 اهداف:
 1- تحكيم و تعميق معرفت و شناخت روحانيون به مباني كلامي واعتقادي و توانمند سازي در پاسخ گويي به انتظارات، نياز ها و پرسش هاي زائرين.
2- ايجاد توانايي در انجام محاوره و مكالمه به زبان عربي به منظور ايجاد ارتباط مفيد و سازنده با مبلغان و مخاطبان غير ايراني و انجام بهينه ماموريت ها و وظايف.
شرايط ورود به دوره:
1- روحانيون حج تمتع.
2- معين و معينه هايي كه دوره بدو خدمت را به پايان رسانده اند. 
* كليه مراحل دوره هاي ضمن خدمت اعم از ثبت نام ، شركت در كلاس، مطالعه دروس و شركت در آزمون پاياني از طريق سامانه آموزش مجازي و بصورت اينترنتي انجام مي شود.
* كليه روحانيون ، معين و معينه هايي كه داراي شرايط ذيل هستند مي توانند در ترم دوم ضمن خدمت شركت نمايند:
1- ترم اول ضمن خدمت شامل دروس مكالمه عربي 1 ، كلام 1 و كلام 2 را با موفقيت به پايان رسانده باشند.
2- فقط يك درس از دروس ترم اول آنها باقيمانده باشد.
*عزيزاني كه يكي از دروس ترم اول آنها باقيمانده باشد مي توانند در هنگام ثبت نام علاوه بر اخذ درس ناقصي خود از ترم اول ، ترم دوم ضمن خدمت را نيز بصورت كامل ثبت نام نمايند.
* عزيزاني كه درس مكالمه عربي1 از ترم اول را با موفقيت نگذرانده باشند، نمي توانند در ترم دوم ثبت نام نمايند.
درس مكالمه عربي 1 پيش نياز ترم دوم مي باشد.
درس مكالمه عربي 2 داراي آزمون حضوري مي باشد.
شركت درآزمون مجازي درس مكالمه عربي 2 ، به تنهايي دليل بر گذراندن اين درس نيست و مي بايست حتما در دوره و آزمون حضوري اين درس شركت نماييد. 

*سوال ها بصورت چهارجوابی(تستی) می باشد.  
* تعداد سوالات 20 عدد و زمان پاسخگویی از لحظه شروع آزمون 25 دقیقه می باشد.