درس مدیریت فرهنگی:

منبع این درس کتاب "مهارت های گفتاری" اثر "جواد ایروانی" می باشد.

جهت دانلود کتاب "مهارت های گفتاری" اینجا کلیک نمایید.

درس احکام عتبات عالیات:

منبع این درس کتاب "احکام مبتلابه عتبات عالیات" می باشد.

جهت دانلود کتاب "احکام مبتلابه عتبات عالیات" اینجا کلیک نمایید.