کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 1400
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 1400
 دوشنبه, 15 آذر 1400    0  8354

قابل توجه ثبت نام کنندگان در دوره جاری:

 

با توجه به شرایط و ضوابط دوره شرکت در کلاس های آنلاین برای دروس فوق الزامی و شرط شرکت در آزمون پایانی می باشد.

آن دسته از افرادی که در دوره های قبل در دروس زیر (چه بصورت آنلاین و چه بصورت حضوری)  شرکت نموده اند و حضور ایشان در سامانه ثبت شده است ، نیازی به شرکت مجدد در کلاس ها را ندارد البته حضور ایشان نیز بلامانع است.

در دوره بدو خدمت عمره ؛ کلاس دروس (آشنایی با اماکن مکه و مدینه، مدیریت فرهنگی، اخلاق و آداب سفر، آشنایی با قوانین سازمان حج) به علت نرسیدن به حدنصاب ، برگزار نخواهد شد و این دروس بصورت خودخوان ارائه خواهد شد و ثبت نام کنندگان با مطالعه جزوه این درس از قسمت منابع می توانند در آزمون پایانی شرکت نمایند.

جهت رفع اشکال آن بخش از دروس دوره بدو خدمت مداحان و روحانیون عتبات عالیات، که بهصورت بسته مجازی در صفحه شخصی ایشان در سامانه آموزش در حال بارگذاری است، برای هر درس یک تا 2 جلسه بصورت آنلاین برنامه ریزی شده است که متعاقبا در جدول برنامه خواهد آمد.

 

طبق جدول زیر، دروسی که زمان برگزاری انها در جدول برنامه کلاسی نیامده است متعاقبا درج و از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

بازه برگزاری کلاس ها از 20 آذر لغایت 30 دیماه می باشد.

راهنمای شرکت در کلاس های آنلاین

 

جدول دروس دارای کلاس آنلاین

درس

دوره

احکام تخصصی عتبات عالیات

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

آموزه های اخلاقی

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب زیارت

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

مدیریت ارتباطی

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

تاریخ و اماکن

تکمیلی مداحان و بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

اخلاق فردی و اجتماعی

بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

انتقال تجارب عتبات

بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

روش تبلیغ عتبات

بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

انتقال تجارب عمره

بدو خدمت روحانیون عمره

روش تبلیغ عمره

بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک حج

بدو خدمت روحانیون عمره

 
 
برنامه زمانی کلاس های انلاین
 

روز

تاریخ

ساعت 10 الی 11

ساعت 13 الی 14

ساعت 15 تا 16

شنبه

20 آذر

 

 

 

یکشنبه

21 آذر

 

 

جلسه توجیهی دوره

دوشنبه

22 آذر

 

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

سه شنبه

23 آذر

 

 

 

چهارشنبه

24 آذر

 

 

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

پنجشنبه

25 آذر

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

شنبه

27 آذر

 

 

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره تکمیلی مداحان

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

یکشنبه

28 آذر

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

دوشنبه

29 آذر

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

سه شنبه

30 آذر

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

چهارشنبه

1 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

پنجشنبه

2 دی

مناسک حج

استاد هوشیاری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

جمعه

 

 

 

 

شنبه

4 دی

 

 

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره تکمیلی مداحان

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

یکشنبه

5 دی

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه سوم

(این جلسه برگزار نخواهد شد و در انتها جلسه جبرانی برگزار خواهد شد)

 

 

دوشنبه

6 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه سوم

 

سه شنبه

7 دی

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

چهارشنبه

8 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه چهارم(آخر)

این جلسه برگزار نخواهد شد

 

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

پنجشنبه

9 دی

مناسک حج

استاد هوشیاری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

شنبه

11 دی

 

 

تاریخ و اماکن 

استاد پورامینی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

یکشنبه

12 دی

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه چهارم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

دوشنبه

13 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

جلسه اول

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه چهارم

 

ضمن پوزش این جلسه برگزار نخواهد شد.

سه شنبه

14 دی

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه پنجم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه چهارم(آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره تکمیلی مداحان

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

چهارشنبه

15 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه چهارم (آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

پنجشنبه

16 دی

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

شنبه

18 دی

 

 

تاریخ و اماکن 

استاد پورامینی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه دوم

ضمن پوزش این جلسه برگزار نخواهد شد.

یکشنبه

19 دی

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

جلسه ششم(آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

روش تبلیغ در حج و زیارت

استاد بیات

ویژه دوره بدو خدمت عتبات و عمره

جلسه اول

ضمن پوزش این جلسه برگزار نشد

 

دوشنبه

20 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه چهارم 

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

سه شنبه

21 دی

 

روش تبلیغ در حج و زیارت

استاد بیات

ویژه دوره بدو خدمت عتبات و عمره

جلسه اول

 

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

روشها و مهارت ها

استاد واضحی

ویژه دوره تکمیلی مداحان

جلسه چهارم(آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

چهارشنبه

22 دی

انتقال تجارب

استاد عسکری

دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

جلسه چهارم (آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

مناسک حج

استاد هوشیاری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

پنجشنبه

23 دی

مناسک حج

استاد هوشیاری

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

جلسه چهارم(آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

جمعه

 

 

 

 

شنبه

25 دی

 

 

تاریخ و اماکن 

استاد پورامینی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه دوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

یکشنبه

26 دی

 

 

روش تبلیغ در حج و زیارت

استاد بیات

ویژه دوره بدو خدمت عتبات و عمره

جلسه دوم

 

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

دوشنبه

27 دی

 

 

کلام

استاد صلح میرزایی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه چهارم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

سه شنبه

28 دی

 

 

روش تبلیغ در حج و زیارت

استاد بیات

ویژه دوره بدو خدمت عتبات و عمره

جلسه سوم

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

چهارشنبه

29 دی

 

 

 

پنجشنبه

30 دی

 

 

 

جمعه  1 بهمن      
شنبه  2 بهمن  

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه اول

 

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 
یکشنبه 3 بهمن  

روش تبلیغ در حج و زیارت

استاد بیات

ویژه دوره بدو خدمت عتبات و عمره

جلسه چهارم(آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 
دوشنبه 4 بهمن  

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه دوم (آخر) 

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 
سه شنبه 5 بهمن      
چهارشنبه 6 بهمن    

تاریخ و اماکن 

استاد پورامینی

ویژه دوره بازآموزی روحانیون عتبات

دوره تکمیلی مداحان عتبات

جلسه سوم (آخر)

زمان برگزاری کلاس به پایان رسیده

جهت مشاهده فایل ضبط شده کلاس کلیک نمایید.

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما