کانال سروش
موضوعات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    908

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    837

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    2345

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 شنبه, 11 خرداد 1398    822

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون حج و عمره

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 شنبه, 11 خرداد 1398    225

معرفی دروس و منابع دوره آموزشی ضمن خدمت روحانیون حج و عمره

دوره آموزش تکميلی روحانيون , معين و معينه های حج تمتع 98

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    1886

 دوره آموزش تکميلی روحانيون , معين و معينه های حج تمتع 98

دوره آموزش ضمن خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    269

دوره آموزش ضمن خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش بدو خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    402

دوره آموزش بدو خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش ضمن ويژه روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    261

دوره آموزش ضمن ويژه روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش بدوخدمت روحانيون عتبات عاليات

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    707

دوره آموزش بدوخدمت روحانيون عتبات عاليات
صفحه 1 از 2
پربازدیدها

ارتباط با ما