کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
موضوعات

ثبت نام جهت انتخاب روز آزمون تا 13 خرداد 98 تمدید شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1257

آزمون های دوره آموزش تکمیلی ویژه روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1523

آزمون های دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    3034

آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار می شود.

 شنبه, 11 خرداد 1398    772

آزمون های دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    612

آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام می پذیرد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    674

آزمون های دوره ضمن خدمت ویژه روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    803

آزمون های دوره آموزش بدو خدمت روحانیون حج و عمره - دوره دوم 98
صفحه 1 از 1
پربازدیدها

ارتباط با ما