کانال سروش
موضوعات

ثبت نام جهت انتخاب روز آزمون تا 13 خرداد 98 تمدید شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    690

آزمون های دوره آموزش تکمیلی ویژه روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    960

آزمون های دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات - دوره اول 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1786

آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات - دوره اول 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    466

آزمون های دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات - دوره اول 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    303

آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 انجام پذیرفت.

 شنبه, 11 خرداد 1398    356

آزمون های دوره ضمن خدمت ویژه روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 98

ثبت نام این دوره در اسفند 97 انجام شده است و آزمون ها در تیر ماه می باشد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    483

آزمون های دوره آموزش بدو خدمت روحانیون حج و عمره - دوره اول 98
صفحه 1 از 1
پربازدیدها

ارتباط با ما