کانال سروش
موضوعات

ثبت نام جهت انتخاب روز آزمون تا 13 خرداد 98 تمدید شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    938

آزمون های دوره آموزش تکمیلی ویژه روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1295

آزمون های دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    2474

آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار می شود.

 شنبه, 11 خرداد 1398    618

آزمون های دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    471

آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام می پذیرد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    504

آزمون های دوره ضمن خدمت ویژه روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    632

آزمون های دوره آموزش بدو خدمت روحانیون حج و عمره - دوره دوم 98
صفحه 1 از 1
پربازدیدها

ارتباط با ما