کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه جدید آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)
برنامه جدید آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)
 دوشنبه, 25 بهمن 1400    0  3129

 

 

مشاهده بسته های مجازی و شرکت در کلاس های آنلاین (دروس انتقال تجارب و روشها و مهارت های تبلیغ) برای شرکت در آزمون الزامی می باشد.

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

روش ها و مهارت های تبلیغ

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

2 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

3  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

4 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

مزار و زیارت نامه ها

5 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

7  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

معارف اسلامی

8 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 اخلاق فردی و اجتماعی

( زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد)

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

2 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

3  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

4 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

مزار و زیارت نامه ها

5 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

7  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

معارف اسلامی

8 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 
با توجه به احتمال بارگزاری جدید دروس در بسته های مجازی ، حتما مجددا به دروس مجازی مراجعه و از مشاهده کامل جلسات مجازی اطمینان حاصل نمایید.
 
جهت اطلاع از منابع آزمون اینجا کلیک نمایید

نظرات

ارتباط با ما