کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین ویژه روحانیون دوره بازآموزی عتبات عالیات و مادحین دوره تکمیلی عتبات
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین ویژه روحانیون دوره بازآموزی عتبات عالیات و مادحین دوره تکمیلی عتبات
 پنجشنبه, 02 تیر 1401    0  5030

قابل توجه ثبت نام کنندگان در بازآموزی روحانیون عتبات و تکمیلی مداحان:

-شرکت در کلاس های آنلاین برای دروس الزامی و شرط شرکت در آزمون پایانی می باشد.

روز

تاریخ

ساعت 10 الی 12

ساعت 15 الی 17

ساعت 16 تا 18

شنبه

4 تیر

جلسه توجیهی

(اختیاری)

 

 

تاریخ و اماکن

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد پورامینی

جلسه اول

 

یکشنبه

5 تیر

 

احکام تخصصی عتبات

 (بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد هوشیاری

جلسه اول

 

 

دوشنبه

6 تیر

 

   

سه شنبه

7 تیر

   

تاریخ و اماکن

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد پور امینی

جلسه دوم

چهارشنبه

8 تیر

   

تاریخ و اماکن

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد پور امینی

جلسه سوم

 

پنجشنبه

9 تیر

 

روش ها و مهارت ها

(مقتل شناسی)

استاد واضحی 

ساعت 15:30 الی 16:30

ویژه مداحان

جلسه اول

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی)

استاد واضحی

ساعت 17 الی 18

ویژه روحانیون

جلسه اول

جمعه

10 تیر

     

شنبه

11 تیر

 

روش ها و مهارت ها

(مقتل شناسی)

استاد واضحی 

ساعت 15:30 الی 16:30

ویژه مداحان

جلسه دوم

 

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی)

استاد واضحی

ساعت 17 الی 18

ویژه روحانیون

جلسه دوم

 

یکشنبه

12 تیر

 

احکام تخصصی عتبات

 (بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد هوشیاری

جلسه دوم

 

 

دوشنبه

13 تیر

کلاس کلام این دوره برگزار نمی شود و این درس خود خوان می باشد

 

 

سه شنبه

14 تیر

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد دکتر هادی

جلسه اول

 

روش ها و مهارت ها

(مقتل شناسی)

استاد واضحی 

ویژه مداحان

ساعت 15:30 الی 16:30

جلسه سوم

 

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی) 

استاد واضحی

ویژه روحانیون

ساعت 17 الی 18

جلسه سوم

 

چهارشنبه

15 تیر

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد دکتر هادی

جلسه دوم

 

احکام تخصصی عتبات

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد هوشیاری

جلسه سوم

 

 

پنجشنبه

16 تیر

 

 

 

جمعه

17 تیر

 

 

 

شنبه

18 تیر

 

 

 

یکشنبه

19 تیر

 

 

 

دوشنبه

20 تیر

 

احکام تخصصی عتبات

(بازآموزی و تکمیلی عتبات)

استاد هوشیاری

جلسه چهارم

جهت ورود به کلاس کلیک نمایید

 

سه شنبه

21 تیر

 

روش ها و مهارت ها

(مقتل شناسی)

استاد واضحی 

ساعت 15:30 الی 16:30

ویژه مداحان

جلسه چهارم

 

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی)

استاد واضحی

ساعت 17 الی 18

ویژه روحانیون

جلسه چهارم

 

چهارشنبه

22 تیر

 

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی)

  استاد واضحی

ساعت 15:30 الی 16:30

ویژه روحانیون

جلسه پنجم

جهت ورود به کلاس کلیک نمایید

روش ها و مهارت ها

(فنون مرثیه خوانی)

استاد واضحی

ساعت 17 الی 18

ویژه روحانیون

جلسه ششم

جهت ورود به کلاس کلیک نمایید

پنجشنبه

23 تیر

 

 

 

جمعه

24 تیر

 

 

 

شنبه

25 تیر

 

 

 

یکشنبه

26 تیر

 

 

 

 

- چنانچه تا کنون اقدام به مشاهده و مطالعه دروس نکرده اید از لینک های زیر نسبت به دانلود فایل کتابها و مطالعه اقدام نمایید.
 
منابع دوره بازآموزی روحانیون عتبات
 
منابع دوره تکمیلی مداحان عتبات

برنامه مابقی دروس متعاقبا اعلام می گردد.

راهنمای شرکت در کلاس های آنلاین

نظرات

ارتباط با ما