کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه آزمون های مجازی دوره اول آموزش 1401
برنامه آزمون های مجازی دوره اول آموزش 1401
 پنجشنبه, 23 تیر 1401    0  5124

 

کلیه آزمون ها بصورت مجازی و از طریق سامانه آموزش انجام خواهد شد.

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات  - دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

روز

تاریخ

ساعت

درس

چهارشنبه

1401/04/29

ساعت 10 تا 12

احکام عتبات عالیات

پنجشنبه

1401/04/30

ساعت 10 تا 12

تاریخ و اماکن عراق

شنبه

1401/05/01

ساعت 10 تا 12

مدیریت فرهنگی

یکشنبه

1401/05/02

ساعت 10 تا 12

روش ها و مهارت ها

دوشنبه

1401/05/03

ساعت 10 تا 12

آموزه های اخلاقی

سه شنبه

1401/05/04

ساعت 10 تا 12

آداب و اسرار زیارت

چهارشنبه

1401/05/05

ساعت 10 تا 12

کلام و عقائد

 

دوره بدوخدمت روحانیون عمره(سرفصل جدید) دوره بدو خدمت معینه های حج

دوره

تاریخ

ساعت

درس

چهارشنبه

1401/04/29

ساعت 14 الی 16

احکام و روش بیان آن

پنجشنبه

1401/04/30

ساعت 14 الی 16

مناسک عمره 1

شنبه

1401/05/05

ساعت 14 الی 16

عقاید 1

یکشنبه

1401/05/02

ساعت 14 الی 16

تاریخ و سیره معصومان (ع) مدفون در مدینه 1

دوشنبه

1401/05/03

ساعت 14 الی 16

آیات و روایات حج

سه شنبه

1401/05/04

ساعت 14 الی 16

روش‌ها و مهارت‌های تبلیغ در حج و زیارت

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

حج در اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبری(کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

مهارت‌های ارتباطی(کارگاه)

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

دوره

تاریخ

ساعت

درس

چهارشنبه

1401/04/29

ساعت 14 الی 16

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 2

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

پنجشنبه

1401/04/30

ساعت 14 الی 16

شناخت سوریه و لبنان

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

شنبه

1401/05/01

ساعت 14 الی 16

احکام عمومی

یکشنبه

1401/05/02

ساعت 14 الی 16

مزار و زیارت نامه ها

آداب و اسرار زیارت

دوشنبه

1401/05/03

ساعت 14 الی 16

مقتل شناسی و مقتل خوانی

سه شنبه

1401/05/04

ساعت 14 الی 16

معارف اسلامی

چهارشنبه

1401/05/05

ساعت 14 الی 16

اخلاق فردي و اجتماعی

انتقال تجارب

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)

دوره

تاریخ

ساعت

درس

چهارشنبه

1401/04/29

ساعت 14 الی 16

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 2

پنجشنبه

1401/04/30

ساعت 14 الی 16

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

شناخت سوریه و لبنان

شنبه

1401/05/01

ساعت 14 الی 16

احکام عمومی

یکشنبه

1401/05/02

ساعت 14 الی 16

آداب و اسرار زیارت

مزار و زیارت نامه ها

دوشنبه

1401/05/03

ساعت 14 الی 16

مقتل شناسی و مقتل خوانی

سه شنبه

1401/05/04

ساعت 14 الی 16

معارف اسلامی

چهارشنبه

1401/05/05

ساعت 14 الی 16

روش ها و مهارت هاي تبلیغ در زیارت

انتقال تجارب

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

روش‌ها و مهارت‌های تبلیغ در زیارت(کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

روش بیان احکام (کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

اماکن تاریخی و مذهبی اعتاب مقدسه (کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

مدیریت فرهنگی در زیارت (کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

ساختار و قوانین (کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

مخاطب‌شناسی تبلیغی (کارگاه)

دروس کارگاهی فاقد ازمون می باشند

قرائت قرآن و ادعیه و مرثیه‌خوانی (کارگاه)

زمان ازمون متعاقبا اعلام میگردد

کاربری رایانه (شرط اتمام دوره)

 

 

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما