کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلاس و کارگاه های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 1401
برنامه کلاس و کارگاه های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 1401
 یکشنبه, 27 آذر 1401    0  12388

برنامه کلاس های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 1401

 

-شرکت در کلاس های آنلاین الزامی می باشد.

هر فراگیر تنها در دروسی که در زمان انتخاب واحد نسبت به اخذ آن اقدام نموده است می تواند شرکت نماید.

به نام دوره ذکر شده در زیر هر درس دقت نمایید و تنها در دروس ثبت نامی خود شرکت نمایید.

برنامه مابقی دروس متعاقبا اعلام می گردد.

راهنمای شرکت در کلاس های آنلاین

نام کاربری جهت ورود به کلاس: شماره پرونده (بصورت انگلیسی)

رمز عبور: کدملی (بصورت انگلیسی)

روز

تاریخ

ساعت  10 الی 11:30

ساعت 15  الی  16:30

شنبه

 آذر26

 

 

يكشنبه

 آذر27

 

 

دوشنبه

 آذر28

 

 

سه شنبه

 آذر29

 

جلسه توجیهی دوره

حضور اختیاری

استاد علیزاده

جهت مشاهده بازپخش جلسه کلیک نمایید

چهارشنبه

 آذر30

 

 

پنجشنبه

1 دی

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

جلسه اول

(دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلاس کلیک نمایید

 

جمعه

2 دی

 

 

شنبه

3 دی

 

 احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

جلسه دوم

(دوره بازآموزی و تکمیلیمداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلاس کلیک نمایید

لطفا يكشنبه

4 دی

 

 کلاس رفع اشکال

(احکام عمومی)

کلاس از ساعت 15:20 آغاز خواهد شد

دوره بدو خدمت

عمره – عتبات- معینه های حج

استاد هوشیاری

(شرکت در این کلاس اختیاری است)

جهت مشاهده بازپخش کلاس کلیک نمایید

دوشنبه

5 دی

 کارگاه ساختار و قوانین

استاد حق پرست

دوره بدو خدمت عمره و عتبات عالیات

جهت مشاهده بازپخش کلاس کلیک نمایید.

 

سه شنبه

6 دی

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

چهارشنبه

7 دی

کارگاه ساختار و قوانین

 

استاد مروجی

معینه های حج

جهت مشاهده بازپخش کلاس کلیک نمایید

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

جلسه سوم

کلاس از ساعت 15:30 آغاز خواهد شد

(دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

 

پنجشنبه

8 دی

احکام تخصصی عتبات

استاد هوشیاری

جلسه چهارم (جلسه آخر)

(دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

 

 

جمعه

9 دی

 

 

شنبه

10 دی

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه اول

 (دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

 

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه اول

ویژه  معینه های حج

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

يكشنبه

11 دی

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه دوم

ویژه معینه های حج

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه اول

بدو خدمت مداح – روحانیون عمره

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

دوشنبه

12 دی

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه دوم

بدو خدمت مداح – روحانیون عمره

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه سوم

ویژه  معینه های حج

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه اول

 (دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

سه شنبه

13 دی

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه دوم

(دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

کارگاه مهارت ها ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه سوم

بدو خدمت مداح – روحانیون عمره

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه دوم

 (دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

چهارشنبه

14 دی

 

کارگاه مخاطب شناسی تبلیغی

استاد شریفتبار

جلسه اول

(معینه های حج)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

پنجشنبه

15 دی

 

 

جمعه

16 دی

 

 

شنبه

17 دی

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه اول

 (دوره تکمیلی مداحان عتبات)

 

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه اول

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

 

يكشنبه

18 دی

کلاس رفع اشکال

 (مقتل شناسی)

دوره بدو خدمت

روحانیون و مداحان عتبات

استاد واضحی

(شرکت در این کلاس اختیاری است)

 

کارگاه مدیریت فرهنگی در زیارت

استاد شریفتبار

جلسه اول

(دوره بدوخدمت روحانیون و  مداحان عتبات)

 

دوشنبه

19 دی

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه دوم

 (دوره تکمیلی مداحان عتبات)

 

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه دوم

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

کارگاه حج در اندیشه امام و رهبری

(استاد پورامینی)

جلسه اول

(دوره بدوخدمت روحانیون و  معینه های حج و عمره)

سه شنبه

20 دی

 

کارگاه مدیریت فرهنگی در زیارت

استاد شریفتبار

جلسه دوم

(دوره بدوخدمت روحانیون و  مداحان عتبات)

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه سوم

 (دوره بازآموزی و تکمیلی مداحان و روحانیون عتبات)

جهت مشاهده بازپخش کلیک نمایید

چهارشنبه

21 دی

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه سوم

 (دوره تکمیلی مداحان عتبات)

 

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه سوم

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

 

کارگاه مخاطب شناسی تبلیغی

استاد شریفتبار

جلسه دوم

(معینه های حج)

جهت ورود به کلاس اینجا کلیک نمایید

پنجشنبه

22 دی

 

 

جمعه

23 دی

 

 

شنبه

24 دی

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

 

جلسه چهارم

 

 (دوره تکمیلی مداحان عتبات)

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

 

جلسه چهارم

 

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

يكشنبه

25 دی

کارگاه مهارت های مداحی

استاد واضحی

جلسه اول

(دوره بدوخدمت مداحان عتبات)

 

دوشنبه

26 دی

کلاس رفع اشکال

 (مقتل شناسی)

دوره بدو خدمت

روحانیون و مداحان عتبات

استاد واضحی

(شرکت در این کلاس اختیاری است)

 

جهت ورودکلیک نمایید

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه پنجم

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

جهت ورود به کلاس اینجا کلیک نمایید

کارگاه

کارگاه حج در اندیشه امام و رهبری

(استاد پورامینی)

جلسه دوم

(دوره بدوخدمت روحانیون و  معینه های حج و عمره)

ساعت 16 الی 17

 

جهت ورود به کلاس اینجا کلیک نمایید

سه شنبه

27 دی

 

کارگاه مخاطب شناسی تبلیغی

استاد شریفتبار

جلسه اول

(ویژه روحانیون و مداحان عمره و عتبات)

جهت ورود به کارگاه اینجا کلیک نمایید.

چهارشنبه

28 دی

 کارگاه مهارت های مداحی

استاد واضحی

جلسه دوم

(دوره بدوخدمت مداحان عتبات)

روش هاو مهارت ها

استاد واضحی

جلسه ششم

 (دوره بازآموزی روحانیون عتبات)

جهت ورود به کارگاه اینجا کلیک نمایید.

------------------------------

کارگاه مخاطب شناسی تبلیغی

استاد شریفتبار

جلسه دوم

(ویژه روحانیون و مداحان عمره و عتبات)

جهت ورود به کارگاه اینجا کلیک نمایید.

پنجشنبه

29 دی

 

 

جمعه

30 دی

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما