کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برگزاری آزمون جبران ناقصی و جبران معدل ویژه کلیه دوره ها - اسفند 1401
برگزاری آزمون جبران ناقصی و جبران معدل ویژه کلیه دوره ها - اسفند 1401
 دوشنبه, 01 اسفند 1401    0  3717

آزمون برگزاری آزمون جبران ناقصی و جبران معدل ویژه کلیه دوره ها ویژه افرادی که از کلیه دروس حداکثر 3 درس باقی مانده و یا واجد شرایط آزمون های جبران معدل می باشند از تاریخ 10 لغایت 16 اسفند ماه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

برنامه زمانی و ساعات آزمون ها متعاقبا در همین صفحه بارگزاری خواهد شد.

کلیه فراگیران در دوره های آموزشی عمره و عتبات (روحانیون و مادحین) دوره های قدیم و جدید که از کل دوره خود حداکثر 3 درس باقیمانده است می توانند در آزمون شرکت نمایند.

- این ازمون نیازی به ثبت نام ندارد.

- چنانچه درس باقیمانده دارای کلاس حضوری می باشد ، به شرطی که قبلا در کلاس حضوری آن درس در منطقه خود شرکت نموده باشید مجاز به شرکت در آزمون می باشید. 

- دروس کارگاهی فاقد آزمون می باشد و در این برنامه قرار نمی گیرند.

- تعداد دروس باقیمانده با احتساب دروس کارگاهی محاسبه خواهد شد و حداکثر می بایست 3 درس می بایست باشد تا مشمول این آزمون باشید.

- جهت مرور دروسی برای آمادگی شرکت در آزمون، برای دروسی که دارای بسته مجازی می باشد هنگام ورود به میز کاربری،  نام کاربری را "user" و رمز عبور را "1234" درج نمایید.

- درس کاربری رایانه جزء نصاب تعداد دروس قرار نمی گیرد.

- آن دسته از فراگیرانی که دوره آموزش آنها به پایان رسیده ولی معدل آموزش آنها از 14 کمتر است می بایست در این آزمون شرکت نمایند. محدودیتی در تعداد دروس جهت این گروه وجود ندارد و کلیه دروس جهت ازمون مجدد برای ایشان فعال می باشد.

 

 

 

 برنامه آزمون های تکمیل ناقصی و جبران معدل – اسفند 1401

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره (سرفصل قدیم)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

 

 دوره ضمن خدمت ویژه (روحانیون حج و عمره) (سرفصل قدیم)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

2

فقه مقارن

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

3

مناسک حج

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

4

تاريخ اسلام 2

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

5

مدیریت فرهنگی

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

6

تفسير آيات حج

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

7

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با سازمان حج و زیارت

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

8

روش تبلیغ در حج و زیارت

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

9

حج در اندیشه حضرت امام (ره)

 و مقام معظم رهبری

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

10

اسرار و معارف حج

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

11

کاربری رایانه

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

 دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

مزار و زیارت نامه ها

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

معارف اسلامی

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

انتقال تجارب

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

روش ها و مهارت های تبلیغ

رایانه

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

دوره بازآموزی روحانیون و تکمیلی مداحان  اعتبات مقدسه

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

فقه و احکام

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

تاریخ و اماکن

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

روش ها و مهارت ها

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

آموزه های اخلاقی

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

آداب زیارت در سیره اهل بیت (ع) و بزرگان

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

کلام و عقائد

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

احكام

مقتل شناسي

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

سيره و تاريخ امامان

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

مباحث سیاسی عراق

کاربری رایانه

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

10  اسفند 

10:00 الی 14:00

احكام

مقتل شناسي

11  اسفند 

10:00 الی 14:00

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

13  اسفند 

10:00 الی 14:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

14  اسفند 

10:00 الی 14:00

روش تبليغ

انتقال تجارب

15  اسفند 

10:00 الی 14:00

کاربری رایانه

16  اسفند 

10:00 الی 14:00

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما