کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
 برنامه آزمون های جبران معدل و تکمیل ناقصی (دوره های قدیم) - مرداد 1402
برنامه آزمون های جبران معدل و تکمیل ناقصی (دوره های قدیم) - مرداد 1402
 ﺳﻪشنبه, 10 مرداد 1402    0  2069

 آزمون جبران ناقصی و جبران معدل ویژه فراگیران دوره های قدیم که از کلیه دروس حداکثر 5 درس باقی مانده (با احتساب درس رایانه) و یا واجد شرایط آزمون های جبران معدل می باشند از تاریخ 14 لغایت 19 مردادماه 1402 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

کلیه فراگیران در دوره های آموزشی عمره و عتبات (روحانیون و مادحین) دوره های قدیم که از کل دوره خود حداکثر 5 درس باقی مانده (با احتساب درس رایانه) باقیمانده است می توانند در آزمون شرکت نمایند.

تبصره - آندسته از فراگیران دوره ها بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید) که کلیه دروس (غیر از کارگاه ها) را در آزمون شرکت نموده اند ولی در حدکثر 1 درس نمره قبولی کسب نکرده اند می توانند آن تک درس را در آزمون مجدد شرکت نمایند.

- این ازمون نیازی به ثبت نام ندارد.

- جهت مرور دروسی برای آمادگی شرکت در آزمون، برای دروسی که دارای بسته مجازی می باشد هنگام ورود به میز کاربری،  نام کاربری را "user" و رمز عبور را "1234" درج نمایید.

- آندسته از فراگیران دوره ها بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید) که کلیه دروس را در آزمون شرکت نموده اند و تنها یک درس از آنها باقیمانده است چنانچه درس مذکور را در ترم قبل ثبت نام نموده باشند ولی موفق به شرکت در ازمون نشده اند و یا نمره قبولی کسب نکرده اند می توانند در آزمون جبرانی آن درس شرکت نمایند. تبصره: در مورد درس انتقال تجارب حتما می بایست حضور در کلاس آنها در سامانه ثبت شده باشد و در کلاس حضوری ان که در منطقه برگزار شده است شرکت نموده باشند.

- آن دسته از فراگیرانی که دوره آموزش آنها به پایان رسیده ولی معدل آموزش آنها از 14 کمتر است می بایست در این آزمون شرکت نمایند. محدودیتی در تعداد دروس جهت این گروه وجود ندارد و کلیه دروس جهت ازمون مجدد برای ایشان فعال می باشد.

 

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عمره (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عتبات (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت مداحان (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عتبات (سرفصل جدید)

- منابع دوره بدو خدمت مداحان عتبات (سرفصل جدید)

 

 برنامه آزمون های جبران معدل و تکمیل ناقصی (دوره های قدیم)

مرداد 1402

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره (دوره های قدیم)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

14   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

14   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

15   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

15   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

16   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

16   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

17   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

17   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

18   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

18   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

19   مرداد  1402

9:00 الی 12:00

         
 

 

دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

15   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

روش تبلیغ

اخلاق فردی و اجتماعی

15   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

15   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

16   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

16   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

معارف اسلامی

مزار و زیارت نامه ها

17   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

17   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

15   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

احكام

مقتل شناسي

16   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

سيره و تاريخ امامان

17   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

18   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

مباحث سیاسی عراق

کاربری رایانه

19   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

       
 

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

15   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

احكام

مقتل شناسي

16   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

17   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

18   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

روش تبليغ

انتقال تجارب

19   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

کاربری رایانه

19   مرداد  1402

10:00 الی 12:00

       
 

 

نظرات

ارتباط با ما