کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه آموزشی معینه های حج منطقه تهران ترم دوم 1402
برنامه آموزشی معینه های حج منطقه تهران ترم دوم 1402
 شنبه, 08 مهر 1402    0  607

برنامه آموزشی معینه های حج منطقه تهران ترم دوم 1402

عنوان درس

ساعت درس

تاریخ

نام استاد

مکان

عنوان برنامه

اماکن تاریخی و مذهبی مکه و مدینه

7:30 الی 12

13:30 الی 17:30

9/7

خانم استاد میرفرشی

سالن جلسات

کارگاه

اخلاق و آداب تبلیغی

7:30 الی 12

10/7

خانم استاد نوری

سالن جلسات

کارگاه

احکام و مناسک تطبیقی

7:30 الی 12

16/7

حجه الاسلام استاد علم الهدی

ساختمان آموزش

کلاس

15/7

روش بیان مباحث کلامی و عقیدتی

7:30 الی 12

17/7

خانم استاد ریعان

ساختمان آموزش

کارگاه

روش ها و مهارت های تبلیغ در حج و زیارت

7:30 الی 12

18/7

حجه الاسلام استاد حیدری نیک

سالن جلسات

کارگاه

انتقال تجارب

7:30 الی 12

19/7

حجه الاسلام استاد تدین

سالن جلسات

کارگاه

مبانی کلام تطبیقی

7:30 الی 12

22/7

حجه الاسلام استاد علم الهدی

ساختمان آموزش

کلاس

23/7

مناسک عمره 2

24 مهر 30/13 الی17:30

24/7

خانم استاد نوری

ساختمان آموزش

کلاس

25 مهر 7:30 الی 12

25/7

مناسک عمره 3

25 مهر 13:30 الی17:30

25/7

خانم استاد هاشمی علیا

ساختمان آموزش

کلاس

26 مهر 7:30 الی 12

26/7

بررسی روش های تبلیغی گرو ههای تکفیری و سلفی با تاکید بر وهابیت

7:30 الی 12

24/7

حجه الاسلام استاد علم الهدی

ساختمان آموزش

کارگاه

قرائت قرآن و ادعیه و مرثیه سرایی

13:30 الی 17:30

16/7

خانم استاد ابهری

ساختمان آموزش

کارگاه

روایتگری اماکن

13:30  الی 30/17

    22/7  

حجه الاسلام استاد سرچاهی

سالن جلسات

کارگاه

 

 

نظرات

ارتباط با ما