کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه آموزشی دوره بدو خدمت روحانیون عمره و عتبات و مداحان منطقه تهران ترم دوم 1402
برنامه آموزشی دوره بدو خدمت روحانیون عمره و عتبات و مداحان منطقه تهران ترم دوم 1402
 شنبه, 08 مهر 1402    0  734

برنامه آموزشی دوره بدو خدمت روحانیون عمره و عتبات و مداحان منطقه تهران ترم دوم 1402

عنوان درس

ساعت درس

تاریخ

نام استاد

دوره

مکان

روش بیان احکام

7:30 الی 12

16/7 و 17/7

حجه الاسلام استاد حیدری نیک

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

سالن جلسات

اماکن تاریخی و مذهبی اعتاب مقدسه

7:30 الی 12

22/7

حجه الاسلام استاد سرچاهی

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

سالن جلسات

روش ها و مهارت های تبلیغ در حج و زیارت

7:30 الی 12

23/7

حجه الاسلام استاد واضحی

بدو خدمت روحانیون عتبات و عمره

سالن جلسات

قرآن ادعیه و مرثیه خوانی 

30/7 الی 12

24/7

حجه الاسلام واضحی

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات  - روحانیون عمره

سالن جلسات

انتقال تجارب

7:30 الی 12

25/7 و 26/7

حجه الاسلام استاد تدین

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات  - روحانیون عمره

سالن جلسات

مناسک عمره 2

7:30 الی 12

29/7 و 30/7

حجه الاسلام استاد علم الهدی

بدو خدمت روحانیون عمره

سالن جلسات

 

اندسته از روحانیون و مادحین گرامی که در دروس و کارگاه های دیگر نیز انتخاب واحد نموده اند و در برنامه فوق به علت عدم رسیدن به حدنصاب درج نشده است می بایست با هماهنگی کارشناس محترم آموزش منطقه خود در استان های دیگر آن درس را مهمان شوند.

نظرات

ارتباط با ما