کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
سومین دوره آموزش و انتخاب واحد در سال 1402
سومین دوره آموزش و انتخاب واحد در سال 1402
 شنبه, 25 آذر 1402    0  2424

سومین دوره آموزش و انتخاب واحد در سال 1402 از تاریخ 27 تا 30 آذر ماه از طریق سامانه آموزش مجازی خادمان فرهنگی انجام خواهد شد.

سومین دوره آموزش و انتخاب واحد در سال 1402 از ساعت 11 روز 27 آذر ماه، آغاز و تا ساعت 24 روز 30 آذر 1402 فعال خواهد بود. انتخاب واحد از طریق سامانه آموزش مجازی خادمان فرهنگی انجام خواهد شد.

ملاحظات:

1. انتخاب واحد، از ساعت 11 روز 27 آذر ماه، آغاز و تا ساعت 24 روز 30 آذر 1402 فعال خواهد بود. 

2. انتخاب واحد افرادی که در فاصله زمانی 27 مرداد تا کنون به آموزش معرفی شده‌اند، در زمان تکمیل ظرفیت (16 تا 19 دی) امکان پذیر خواهد بود.

3. دوره ضمن خدمت ارتقایی روحانیون و معین های حج، در زمان تکمیل ظرفیت (16 تا 19 دی) فعال خواهد شد.

4. درخواست های کمیسیون ثبت شده در سامانه آموزش تا زمان تکمیل ظرفیت (16 تا 19 دی) پاسخ داده خواهد شد.

5. دوره ضمن خدمت راویان، در زمان تکمیل ظرفیت (16 تا 19 دی) فعال می شود.

نظرات

ارتباط با ما