کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
زمان حذف و اضافه دوره سوم آموزش 1402
زمان حذف و اضافه دوره سوم آموزش 1402
 شنبه, 16 دی 1402    0  798

حذف و اضافه دوره سوم آموزش 1402 از ساعت 14 روز 16 دی آغاز خواهد شد.

طبق تقویم آموزشی سال 1402، تکمیل ظرفیت واحدهای آموزشی و حذف و اضافه آنها در دوره سوم آموزشی سال 1402، از روز شنبه 16 دی الی سه شنبه 19 دی انجام می شود.

سامانه آموزش برای انجام حذف و اضافه دوره سوم آموزش 1402 از ساعت 14 روز 16 دی فعال می شود.

نظرات

ارتباط با ما