کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برگزاری آزمون جبران معدل و تکمیل نواقصی دوره های بدو خدمت عمره و عتبات
برگزاری آزمون جبران معدل و تکمیل نواقصی دوره های بدو خدمت عمره و عتبات
 دوشنبه, 25 دی 1402    0  2101

🚩 قابل توجه خادمان فرهنگی دوره های مختلف عمره و عتبات عالیات که دوره آموزش آنها به پایان رسیده است ولی دارای کسری معدل می باشند.

🔶 قابل توجه فراگیران دوره های آموزشی بدو خدمت عمره و عتبات عالیات که از دوره قدیم آنها حداکثر 3 درس باقیمانده است.

⭕ آزمون جبران معدل و تکمیل نواقصی، از تاریخ 7 لغایت 12 بهمن ماه 1402 بصورت مجازی برگزار می گردد.

✔️ برای این آزمون نیازی به ثبت نام نمی باشد.

 

- جهت مرور دروسی برای آمادگی شرکت در آزمون، برای دروسی که دارای بسته مجازی می باشد هنگام ورود به میز کاربری،  نام کاربری را "user" و رمز عبور را "1234" درج نمایید.

 

- آن دسته از فراگیرانی که دوره آموزش آنها به پایان رسیده ولی معدل آموزش آنها از 14 کمتر است می بایست در این آزمون شرکت نمایند. محدودیتی در تعداد دروس جهت این گروه وجود ندارد و کلیه دروس جهت ازمون مجدد برای ایشان فعال می باشد.

 

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عمره (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عتبات (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت مداحان (سرفصل قدیم)

- منابع دوره بدو خدمت روحانیون عتبات (سرفصل جدید)

- منابع دوره بدو خدمت مداحان عتبات (سرفصل جدید)

 

برنامه آزمون های تکمیل ناقصی (دوره های قدیم) و جبران معدل

بهمن 1402

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره (دوره های قدیم)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

7 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

7 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

11 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

11 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

12 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

 

 دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

7 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

روش تبلیغ

اخلاق فردی و اجتماعی

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

معارف اسلامی

مزار و زیارت نامه ها

11 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

12 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

احكام

مقتل شناسي

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

سيره و تاريخ امامان

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

11 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

مباحث سیاسی عراق

کاربری رایانه

12 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل قدیم)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

احكام

مقتل شناسي

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

11 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

روش تبليغ

انتقال تجارب

کاربری رایانه

12 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

       
 

 

1- دوره بازآموزی روحانیون عتبات 

2- دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

 

تاریخ

ساعت

درس

 

7 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

احکام عتبات عالیات

 

7 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

تاریخ و اماکن عراق

 

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

مدیریت فرهنگی

 

8 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

روش ها و مهارت ها

 

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

آموزه های اخلاقی

 

9 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

آداب و اسرار زیارت

 

10 بهمن 1402

9:00 الی 12:00

کلام و عقائد

 

 

نظرات

ارتباط با ما