کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کارگاه های آنلاین دوره سوم آموزش 1402
برنامه کارگاه های آنلاین دوره سوم آموزش 1402
 پنجشنبه, 12 بهمن 1402    0  3672

به اطلاع ثبت نام کنندگان در ترم جاری میرسانیم کارگاه های آنلاین در این دوره به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

حضور در کارگاه ها به شیوه آنلاین الزامی و شرط ثبت نمره برای درس مربوطه می باشد.

کارگاه مدیریت فرهنگی دارای کار عملی است و توسط استاد در کلاس اعلام خوااهد شد و نمره از سوی استاد صادر خواهد شد.

درس

تاریخ

استاد

ساعت

مهارت های ارتباطی

بازپخش کلاس بخش اول

بازپخش کلاس بخش دوم

14  و 17 بهمن

دکتر هادی

15 الی 16:30

حج در اندیشه امام و رهبری

بازپخش کلاس جلسه اول

جهت ورود به جلسه دوم کلیک نماید

28 و 25 بهمن

دکتر بحرانی

15 الی 16:30

مدیریت فرهنگی

بازپخش کلاس بخش اول

بازپخش کلاس بخش دوم

24 بهمن

اقای شریفتبار

15 الی 17:45

مخاطب شناسی تبلیغی

29 بهمن

اقای شریفتبار

15 الی 17:45

ساختار و قوانین بعثه و سازمان حج

ضمن پوزش امروز برگزار نخواهد شد

1 اسفند 

آقای مروجی

15 الی 16:30

 

نام کاربری: شماره پرونده

کلمه عبور: کدملی

هر دو بصورت انگلیسی درج شود

کارگاه ها در نرم افزار ادوبی کانکت برگزار می گردد.

راهنمای شرکت در کلاس آنلاین

چنانچه کارگاهی با کلاس یا کارگاه حضوری در منطقه شما تداخل دارد. الویت با شرکت در کلاس یا کارگاه حضوری در منطقه است و تنها با تایید تداخل از سوی منطقه می توانید با مشاهده فایل ضبط شده کارگاه آنلاین جواز گذراندن آن را کسب نمایید.

نظرات

ارتباط با ما