کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلاس های حضوری دوره بدو خدمت عتبات عالیات منطقه گیلان
برنامه کلاس های حضوری دوره بدو خدمت عتبات عالیات منطقه گیلان
 دوشنبه, 02 دی 1398    0  4519

برنامه کلاس های آموزشی بدو خدمت روحانیون عتبات
منطقه گیلان

هفته

ساعت 

تاریخ

15  الی 14 

16:15  الی 15:15 

17:30   الی 16:30

 18:45  الی  17:45 

شنبه

07/10/98

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

مقتل شناسي

مقتل شناسي

روش تبليغ

یک شنبه

08/10/98

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

مقتل شناسي

مقتل شناسي

روش تبليغ

دوشنبه

09/10/98

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

مقتل شناسي

مقتل شناسي

روش تبليغ

سه شنبه

10/10/98

انتقال تجارب

انتقال تجارب

روش تبليغ

روش تبليغ

چهارشنبه

11/10/98

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

مقتل شناسي

مقتل شناسي

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

پنج شنبه

12/10/98

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

روش تبليغ

روش تبليغ

 

نکته :

1- فقط افرادی که این دروس را در سامانه آموزش برای این ترم انتخاب واحد نموده اند، می توانند در کلاسها شرکت نمایند.
2- غیبتها به هر عنوان (موجه و غیرموجه) بیش از یک چهارم در هر درس، موجب حذف آن درس می شود.
3- تأخیر بیش از یک ربع ساعت محاسبه شده و داشتن هر دو تأخیر یک غیبت لحاظ می گردد.
4- آزمون کلیه دروس (به غیر از کاربری رایانه که به صورت حضوری انجام می شود) به صورت مجازی و در تاریخ های مشخص شده در سامانه آموزش amoozeshbeseh.ir  (منوی زمان آزمون‌ها) برگزار می گردد. 
مکان برگزاری کلاسها : رشت - كمربندي شهيد بهشتي - چهار راه دكتر حشمت - سازمان حج و زیارت گیلان– طبقه اول  

              

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما