کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلاسهای حضوری روحانیون بدو خدمت حج و عمره منطقه قم
برنامه کلاسهای حضوری روحانیون بدو خدمت حج و عمره منطقه قم
 شنبه, 14 دی 1398    0  4425

روز

تاریخ

ساعت 14:45   الی 16

ساعت 16:15  الی 17:30

ساعت 18  الی 19:15

شنبه

21/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

یکشنبه

22/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

دوشنبه

23/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

سه شنبه

24/10/1398

اماکن مذهبی

اماکن عملی

 

چهارشنبه

25/10/1398

اماکن مذهبی

اماکن عملی

 

پنجشنبه

26/10/1398

آشنایی با قوانین

آشنایی با قوانین

 

جمعه

27/10/1398

------------

------------

 

شنبه

28/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

یکشنبه

29/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

دوشنبه

30/10/1398

مناسک حج

مناسک حج

 

سه شنبه

01/11/1398

اماکن مذهبی

اماکن مذهبی

 

چهارشنبه

02/11/1398

روش تبلیغ

روش تبلیغ

 

پنجشنبه

03/11/1398

روش تبلیغ

روش تبلیغ

 

جمعه

04/11/1398

------------

------------

 

شنبه

05/11/1398

روش تبلیغ

روش تبلیغ

 

یکشنبه

06/11/1398

روش تبلیغ

روش تبلیغ

 

دوشنبه

07/11/1398

اماکن مذهبی

اماکن مذهبی

اماکن عملی

سه شنبه

08/11/1398

------------

------------

 

چهارشنبه

09/11/1398

شهادت حضرت زهرا (سلام ا... علیها)

 

پنجشنبه

10/11/1398

------------

------------

 

جمعه

11/11/1398

------------

------------

 

شنبه

12/11/1398

مدیریت فرهنگی

انتقال تجارب

 

یکشنبه

13/11/1398

مدیریت فرهنگی

انتقال تجارب

 

دوشنبه

14/11/1398

مدیریت فرهنگی

انتقال تجارب

 

سه شنبه

15/11/1398

مدیریت فرهنگی

انتقال تجارب

 

چهارشنبه

16/11/1398

مدیریت فرهنگی

انتقال تجارب

 

 

نظرات

ارتباط با ما