کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
دومین دوره آموزش خادمان فرهنگی حج و زیارت در سال 1399
دومین دوره آموزش خادمان فرهنگی حج و زیارت در سال 1399
 شنبه, 12 مهر 1399    0  3464

دومین دوره آموزش خادمان فرهنگی حج و زیارت در سال 1399 از سوم آبان با انجام انتخاب واحد آغاز می‌شود. تقویم زمانی این دوره در سامانه آموزش بارگزاری شده و قابل مشاهده است.

دروس این نیمسال به شیوه: «استفاده از بسته‌های الکترونیک« و «تدریس برخط» و در صورت وجود شرایط مساعد و امکانات بهداشتی، برخی دروس به شیوه کارگاه‌های حضوری اجرا می‌شود.

توجه: خادمان فرهنگی عمره توجه داشته باشند، آخرین دوره ارایه آموزش آنان با سرفصل‌های فعلی در این نیمسال اجرا می‌شود و پس از آن، دوره آموزشی ویژه خادمان فرهنگی عمره، با سرفصل‌های جدید اجرا خواهد شد.

نظرات

ارتباط با ما