کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلاس های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 99
برنامه کلاس های آنلاین دوره دوم آموزش در سال 99
 پنجشنبه, 13 آذر 1399    0  25071

با عنایت به اتمام انتخاب واحد و ثبت نام واحدهای آموزشی در دوره دوم آموزش در سال جاری، در دو نوبت ابان ماه و آذر ماه، و با توجه به فراگیری ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده در برگزاری کلاس های دوره بصورت حضوری، لذا تمامی کلاس های دوره های عمره و عتبات عالیات که سابقا بصورت حضوری برگزار میشد در ترم جاری بصورت آنلاین برگزار می گردد.

جهت راهنمای مشاهده بسته های مجازی و نیز شرکت در کلاس های آنلاین اینجا کلیک نمایید.

- شرکت در کلاس های آنلاین الزامی و شرط شرکت در آزمون می باشد.

- 1/4 غیبت در کلاس ها مجاز می باشد.

- هر جلسه دارای آدرس مجزا می باشد که آدرس آن 2 ساعت قبل از شروع جلسه در این صفحه در جدول کلاس ها درج می گردد.

- نام کاربری : شماره پرونده (بصورت انگلیسی)

- رمز عبور : کدملی (بصورت انگلیسی)

لینک ورود به هر جلسه در زیر نام هر جلسه موجود است پس از نصب نرم افزار کلاس روی لینک کلیک نمایید و وارد کلاس شوید.

 

برنامه برگزاری کلاس های آنلاین به شرح ذیل می باشد:

- برخی از دروس در برنامه نیامده است که متعاقبا برنامه آنها اعلام خواهد شد.

تاریخ و روز

تاریخ

ساعت 9 الی 10

ساعت 10:30 الی 11:30

ساعت 15 الی 16

شنبه

15 آذر

 

جلسه آموزشی و توجیهی

کلیه دوره ها

استاد علیزاده

 

 

یکشنبه

16 آذر

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مقتل شناسی

جلسه اول

استاد واضحی

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

دوشنبه

17 آذر

 

 

 

سه شنبه

18 آذر

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مقتل شناسی

استاد واضحی

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

چهارشنبه

19 آذر

 

 

 

پنجشنبه

20 آذر

 

 

 

شنبه

22 آذر

 

جلسه آموزشی و توجیهی

کلیه دوره ها

استاد علیزاده

 

یکشنبه

23 آذر

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مقتل شناسی

استاد واضحی

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوشنبه

24 آذر

 

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

اماکن مکه و مدینه

استاد عسکری

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مباحث سیاسی ایران و عراق (مداحان)

شناخت عراق (روحانیون)

استاد اسفندیاری

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

سه شنبه

25 آذر

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مقتل شناسی

استاد واضحی

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

چهارشنبه

26 آذر

 

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

اماکن مکه و مدینه

استاد عسکری

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مباحث سیاسی ایران و عراق (مداحان)

شناخت عراق (روحانیون)

استاد اسفندیاری

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

پنجشنبه

27 آذر

 

 

 

شنبه

29 آذر

 

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

اماکن مکه و مدینه

استاد عسکری

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون عتبات

شناخت عراق

استاد آسفندیاری

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

یکشنبه

30 آذر

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

دوشنبه

1 دی

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

اماکن مکه و مدینه

استاد عسکری

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مباحث سیاسی ایران و عراق (مداحان)

شناخت عراق (روحانیون)

استاد اسفندیاری

جلسه چهارم 

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

سه شنبه

2 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

چهارشنبه

3 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مدیریت فرهنگی

استاد شریفتبار

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مباحث سیاسی ایران و عراق (مداحان)

شناخت عراق (روحانیون)

استاد اسفندیاری

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

پنجشنبه

4 دی

 

 

 

شنبه

6 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مدیریت فرهنگی

استاد شریفتبار

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

یکشنبه

7 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوشنبه

8 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مدیریت فرهنگی

استاد شریفتبار

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

سه شنبه

9 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مناسک عمره

استاد هوشیاری

جلسه ششم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

چهارشنبه

10 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مدیریت فرهنگی

استاد شریفتبار

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

پنجشنبه

11 دی

 

 

 

شنبه

13 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

مدیریت فرهنگی

استاد شریفتبار

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

یکشنبه

14 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

انتقال تجارب

استاد نقدی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوشنبه

15 دی

دوره بدو خدمت روحانیون عمره

اماکن مکه و مدینه

استاد عسکری

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره بازآموزی روحانیون عتبات

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

سه شنبه

16 دی

 

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

انتقال تجارب

استاد نقدی

جلسه دوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

چهارشنبه

17 دی

 

 

 

پنجشنبه

18 دی

 

 

 

شنبه

20 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه چهارم 

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

یکشنبه

21 دی

 

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

انتقال تجارب

استاد نقدی

جلسه سوم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوشنبه

22 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

استاد دکتر هادی

جلسه سوم (آخر)

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

سه شنبه

23 دی

 

 

 

چهارشنبه

24 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

پنجشنبه

25 دی

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه چهارم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

شنبه

27 دی

 

 

 

یکشنبه

28 دی

 

 

 

دوشنبه

29 دی

 

 

بدو خدمت روحانیون عتبات

فلسفه زیارت

استاد پورامینی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

سه شنبه

30 دی

 

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات

مقتل شناسی

استاد واضحی

جلسه پنجم (آخر)

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بازآموزی روحانیون عتبات

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

چهارشنبه

1 بهمن

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه ششم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

پنجشنبه

2 بهمن

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

شنبه

4 بهمن

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه هفتم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

اخلاق

استاد قاسمپور

جلسه اول

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

 

یکشنبه

5 بهمن

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

روش ها و مهارت ها

استاد واضحی

جلسه ششم (آخر)

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

ضمن پوزش این جلسه برگزار نخواهد شد.

دوشنبه

6 بهمن

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه پنجم

جهت مشاهده مجدد کلاس کلیک نمایید

بدو خدمت روحانیون عتبات

فلسفه زیارت

استاد پورامینی

سه شنبه

7 بهمن

 

 

بازآموزی روحانیون عتبات

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه دوم

 

چهارشنبه

8 بهمن

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

کلام

استاد صلح میرزایی

جلسه هشتم (آخر)

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

جلسه اول

پنجشنبه

9 بهمن

 

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

اخلاق

استاد قاسمپور

جلسه دوم

شنبه

11 بهمن

 

 

 

________________________________________________________

 

 

یکشنبه

12 بهمن

 

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

______________________________________________________

دوره بدو خدمت روحانیون عمره و عتبات

روش تبلیغ

استاد ملانوری

جلسه اول

________________________________________________________

به علت مراسم تشییع پیکر مظهر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدجواد مظلومی کلاس های امروز برگزار نخواهد شد.

دوشنبه

13 بهمن

 

 

بدو خدمت روحانیون عتبات

فلسفه زیارت

استاد پورامینی

جلسه سوم (آخر)

سه شنبه

14 بهمن

 

 

بازآموزی روحانیون عتبات

تاریخ و اماکن

استاد پورامینی

جلسه سوم (آخر)

چهارشنبه

15 بهمن

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عمره و عتبات

روش تبلیغ

استاد ملانوری

جلسه اول

ضمن پوزش این جلسه برگزار نمی گردد.

پنجشنبه

16 بهمن

 

 

 

شنبه

18 بهمن

 

آشنایی با نرم افزار مسافر قبله

ویژه درس اماکن مکه و مدینه

دوره بدو خدمت روحانیون حج و عمره

استاد مجتبی نجفی روحانی

تک جلسه

 

یکشنبه

19 بهمن

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

جلسه دوم

 

دوشنبه

20 بهمن

 

دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

احکام و فقه

استاد مظاهری

جلسه ششم(آخر)

 

سه شنبه

21 بهمن

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

جلسه دوم

 

سه شنبه 28 بهمن  

 

دوره باز آموزی روحانیون عتبات عالیات

آداب

استاد دکتر گرجیان

جلسه سوم

https://online.amoozeshbeseh.ir/adabziarat992-03/ 

نظرات

ارتباط با ما