کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
تقویم آموزش های خادمین فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات در سال 1400 ار سوی مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبری اعلام شد
تقویم آموزش های خادمین فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات در سال 1400 ار سوی مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبری اعلام شد
 پنجشنبه, 28 اسفند 1399    0  3515

دوره های آموزشی مدیریت آموزش بعثه عبارتند از :

1- دوره آموزش بدو خدمت (ضمن خدمت ویژه) روحانیون و معینه های کاروان های حج و عمره

2- دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

3- دوره آموزش ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره

4- دوره آموزش بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

5- دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

6- دوره بازآموزی روحانیون عتبات عالیات

 

 تقویم برگزاری دوره های آموزشی خادمین فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات در سال  1400

 

فرآیند برگزاری دوره

دوره اول

دوره دوم

تشکیل جلسه کمیسیون موارد خاص

 

(زمان ارسال درخواست از طریق سامانه،

 10 روز قبل از تشکیل جلسه خواهد بود.)

19 فروردین

25 شعبان

4 آبان

19 ربیع الاول

انتخاب واحد

21  تا  26 فروردین

27  شعبان  تا 2 رمضان

8 تا 13 آبان

23  تا 28 ربیع الاول

آغاز و پایان دوره آموزشي

31 فروردین  تا 16 تیر

7 رمضان تا 26 ذی القعده

22 آبان تا 7 بهمن

8 ربیع الثانی تا 24 جمادی الثانیه

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(تمديد انتخاب واحد طبق نظر كميسيون)

27 تا 30  اردیبهشت

4 تا 7 شوال

1 تا 4 آذر

17 تا 20 ربیع الثانی

تشکیل جلسه کمیسیون موارد خاص

 

(زمان ارسال درخواست از طریق سامانه،

 10 روز قبل از تشکیل جلسه خواهد بود.)

3 تیر

13 ذی القعده

23 دی

10 جمادی الثانیه

ارزیابی از برگزاري دوره آموزشي و اساتيد،

 

مشاهده حضور و غیاب دروس

(در سامانه)

12 تا 15 تیر

22   تا 25  ذی القعده

25 تا 28 دی

12 تا 15 جمادی الثانیه

تكميل واحدهاي آموزشي

(انتخاب واحد یا حذف اضطراري)

12 تا 15 تیر

22   تا 25  ذی القعده

25 تا 28 دی

12 تا 15 جمادی الثانیه

برگزاري آزمون مجازی

19 تیر تا  29 تیر

29 ذیقعده تا 9 ذیحجه

9 تا 21 بهمن

26 جمادی الثانی  تا 8 رجب

 

نظرات

ارتباط با ما