کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلاس های آنلاین دوره اول آموزش 1400 خادمین فرهنگی
برنامه کلاس های آنلاین دوره اول آموزش 1400 خادمین فرهنگی
 شنبه, 22 خرداد 1400    0  11820


جهت راهنمای شرکت در کلاس های آنلاین اینجا کلیک نمایید.

شرکت در کلاس های آنلاین الزامی و شرط شرکت در آزمون می باشد.

- 1/4 غیبت در کلاس ها مجاز می باشد.

هر جلسه دارای آدرس مجزا می باشد که آدرس آن 2 ساعت قبل از شروع جلسه در این صفحه در جدول کلاس ها درج می گردد.

نام کاربری : شماره پرونده (بصورت انگلیسی)

رمز عبور : کدملی (بصورت انگلیسی)

لینک ورود به هر جلسه در زیر نام هر جلسه موجود است پس از نصب نرم افزار کلاس روی لینک کلیک نمایید و وارد کلاس شوید.

 

برنامه برگزاری کلاس های آنلاین به شرح ذیل می باشد:

برخی از دروس در برنامه نیامده است که متعاقبا برنامه آنها اعلام خواهد شد.

برنامه کلاس های دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات و عمره متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

روز و تاریخ

ساعت 8:30 الی 9:30

ساعت 10:30 الی 11:30

موضوع

استاد

حجج اسلام

دوره

شنبه – 22 خرداد

         

یکشنبه – 23 خرداد

         

دوشنبه – 24 خرداد

*

 

تاریخ و اماکن

جلسه اول

پور امینی

بازآموزی روحانیون عتبات

سه شنبه – 25 خرداد

 

*

روش ها و مهارت ها

واضحی

بازآموزی روحانیون عتبات

چهارشنبه – 26 خرداد

 

*

روش ها و مهارت ها

واضحی

بازآموزی روحانیون عتبات

پنجشنبه – 27 خرداد

*

 

کلام

صلح میرزایی

بازآموزی روحانیون عتبات

شنبه – 29 خرداد

 

*

احکام فقهی عتبات

هوشیاری

تکملی مداحان بازآموزی روحانیون عتبات

یکشنبه – 30 خرداد

         

دوشنبه – 31 خرداد

*

 

تاریخ و اماکن

پور امینی

بازآموزی روحانیون عتبات

سه شنبه – 1 تیر

 

*

روش ها و مهارت ها

واضحی

بازآموزی روحانیون عتبات

چهارشنبه – 2 تیر

         

پنجشنبه – 3 تیر

*

 

کلام

صلح میرزایی

بازآموزی روحانیون عتبات

شنبه – 5 تیر

 

*

احکام فقهی عتبات

هوشیاری

تکملی مداحان

بازآموزی روحانیون عتبات

یکشنبه – 6 تیر

*

 

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

دکتر هادی

تکملی مداحان

بازآموزی روحانیون عتبات

دوشنبه – 7 تیر

*

 

تاریخ و اماکن

پور امینی

بازآموزی روحانیون عتبات

 

*

روش ها و مهارت ها (ویژه مداحان)

واضحی

دوره تکمیلی مداحان عتبات

سه شنبه – 8 تیر

 

*

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

دکتر هادی

تکملی مداحان

بازآموزی روحانیون عتبات

چهارشنبه – 9 تیر

 

*

روش ها و مهارت ها

واضحی

بازآموزی روحانیون عتبات

پنجشنبه – 10 تیر

*

 

کلام

صلح میرزایی

بازآموزی روحانیون عتبات

شنبه – 12 تیر

         

یکشنبه – 13 تیر

*

 

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

دکتر هادی

تکملی مداحان

بازآموزی روحانیون عتبات

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

دوشنبه – 14 تیر

 

*

روش ها و مهارت ها (ویژه مداحان)

واضحی

تکمیلی مداحان عتبات

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

سه شنبه – 15 تیر

 

*

روش ها و مهارت ها

واضحی

بازآموزی روحانیون  عتبات

*

 

تاریخ و اماکن (ویژه مداحان)

سرچاهی

تکمیلی مداحان عتبات

چهارشنبه – 16 تیر

 

*

روش ها و مهارت ها (ویژه مداحان)

واضحی

تکمیلی مداحان عتبات

*

       

پنجشنبه – 17 تیر

*

 

کلام

صلح میرزایی

بازآموزی روحانیون عتبات

شنبه - 19 تیر

 

*

احکام فقهی عتبات

هوشیاری

تکمیلی مداحان

بازآموزی روحانیون عتبات

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

یکشنبه – 20 تیر

*

 

تاریخ و اماکن (ویژه مداحان)

سرچاهی

تکمیلی مداحان عتبات

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

دوشنبه – 21  تیر

 

*

روش ها و مهارت ها (ویژه مداحان)

واضحی

تکمیلی مداحان عتبات

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

*

 

مناسک حج (روحانیون حج و عمره)

ساعت 8:30 تا 10:30

هوشیاری

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

سه شنبه – 22 تیر

*

 

تاریخ و اماکن (ویژه مداحان)

جلسه سوم (آخر)

سرچاهی

تکمیلی مداحان عتبات

 

*

انتقال تجارب (روحانیون حج و عمره)

جلسه اول

نقدی

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

 

*

روش ها و مهارت ها

جلسه ششم (آخر)

واضحی

بازآموزی روحانیون عتبات

چهارشنبه – 23 تیر

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

جلسه ششم

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

 

*

انتقال تجارب (روحانیون حج و عمره)

جلسه دوم

نقدی

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

 

*

روش ها و مهارت ها (ویژه مداحان)

جلسه پنجم (آخر)

واضحی

تکمیلی مداحان عتبات

پنجشنبه – 24 تیر

         

شنبه - 26 تیر

 

*

احکام فقهی عتبات عالیات

جلسه چهارم (آخر)

هوشیاری

تکمیلی مداحان 

و

بازآموزی روحانیون

یکشنبه – 27 تیر

*

 

روش ها و مهارت های تبلیغ در زیارت

ملانوری

بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

 

*

انتقال تجارب (روحانیون حج و عمره)

جلسه سوم

این جلسه از ساعت 12 الی 13 برگزار می شود

نقدی

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

*

 

آموزه های اخلاقی

جلسه اول

رستم نژاد

بازآموزی روحانیون عتبات

دوشنبه – 28  تیر

*

 

مناسک حج (روحانیون حج و عمره)

ساعت 8:30 تا 10:30

https://online.amoozeshbeseh.ir/manasek14001-1/

هوشیاری

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

*

 

آموزه های اخلاقی

جلسه دوم

https://online.amoozeshbeseh.ir/akhlaq14001-01/

رستم نژاد

بازآموزی روحانیون عتبات

 

 

روش ها و مهارت های تبلیغ

این جلسه از ساعت 9:30 الی 10:30 می باشد

جلسه هفتم (آخر)

ملانوری

بدوخدمت روحانیون عتبات

سه شنبه – 29 تیر

 

*

انتقال تجارب (روحانیون حج و عمره)

جلسه آخر

https://online.amoozeshbeseh.ir/tajarob14001-03/

نقدی

بدو خدمت روحانیون حج و عمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما