کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
زمان‌بندی آزمون پایان دوره اول 1403
زمان‌بندی آزمون پایان دوره اول 1403
 شنبه, 26 خرداد 1403    0  1205

زمان‌ آزمون‌های پایان دوره اول 1403 اعلام شد.

سامانه آزمون برای افرادی فعال خواهد شد که دارای یک یا چند شرط از موارد ذیل باشند:

1- در سامانه آموزش، انتخاب واحد کرده باشند.

2- بسته‌های مجازی دروس را مشاهده کرده باشند.

3- در کلاس‌های حضوری شرکت کرده و حضور آنان در سامانه ثبت شده باشد. (در صورت عدم ثبت حضور در سامانه آموزش، از منطقه یا استان محل برگزاری کلاس پیگیری شود تا ثبت حضور صورت پذیرد.)

4- در کمیسیون موارد خاص، "معاف از کلاس" تشخیص داده شده باشند.

 

 

نشانی سامانه آزمون عبارتست از: http://azmoon.amoozeshbeseh.ir

 

شایسته است به دوره آموزش، عنوان درسی، روز و ساعت برگزاری آزمون‌ها توجه کافی مبذول شود.

 

آزمون‌های پایان دوره اول 1403 در دوره‌های مختلف به شرح جدول‌های ذیل برگزار می‌شود:

 

1. دوره بدوخدمت روحانیون عمره(سرفصل جدید)

2. دوره بدو خدمت معینه های حج

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت شروع آزمون

ساعت پایان آزمون

احکام و روش بیان آن

1403/04/03

14:00

16:00

مناسک عمره 1

1403/04/04

14:00

16:00

مناسک عمره 2

1403/04/04

14:00

16:00

مناسک عمره 3

1403/04/04

14:00

16:00

مناسک خاص حج

1403/04/04

14:00

16:00

احکام و مناسک تطبیقی

1403/04/06

14:00

16:00

مناسک تطبیقی حج

1403/04/06

14:00

16:00

فرق و مذاهب کلامی

1403/04/07

14:00

16:00

شناخت وهابیت

1403/04/07

14:00

16:00

جغرافیای جهان اسلام

1403/04/09

14:00

16:00

تاریخ و سیره معصومان (ع) مدفون در مدینه 1

1403/04/10

14:00

16:00

تاریخ و سیره معصومان (ع) مدفون در مدینه 2

1403/04/10

14:00

16:00

سیره معصومان(ع) در حج

1403/04/10

14:00

16:00

آیات و روایات حج

1403/04/11

14:00

16:00

اسرار و معارف حج

1403/04/11

14:00

16:00

اخلاق

1403/04/11

14:00

16:00

روش‌ها و مهارت‌های تبلیغ در حج و زیارت

1403/04/12

14:00

16:00

تحلیل سیاسی اجتماعی حج

1403/04/12

14:00

16:00

عقاید 1

1403/04/13

14:00

16:00

عقاید 2

1403/04/13

14:00

16:00

شیعه‌شناسی

1403/04/13

14:00

16:00

مبانی کلامی تطبیقی

1403/04/13

14:00

16:00

کاربری رایانه (شرط اتمام دوره)

1403/04/14

09:00

12:00

 

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت شروع آزمون

ساعت پایان آزمون

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

1403/04/04

14:00

16:00

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 2

1403/04/04

14:00

16:00

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

1403/04/06

14:00

16:00

شناخت سوریه و لبنان

1403/04/06

14:00

16:00

احکام عمومی

1403/04/07

14:00

16:00

آداب و اسرار زیارت

1403/04/09

14:00

16:00

مزار و زیارت نامه ها

1403/04/09

14:00

16:00

مقتل شناسی و مقتل خوانی

1403/04/10

14:00

16:00

معارف اسلامی

1403/04/11

14:00

16:00

روش ها و مهارت هاي تبلیغ در زیارت

1403/04/12

14:00

16:00

انتقال تجارب

1403/04/12

14:00

16:00

کاربری رایانه (شرط اتمام دوره)

1403/04/14

09:00

12:00

 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت شروع آزمون

ساعت پایان آزمون

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

1403/04/04

14:00

16:00

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 2

1403/04/04

14:00

16:00

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

1403/04/06

14:00

16:00

شناخت سوریه و لبنان

1403/04/06

14:00

16:00

احکام عمومی

1403/04/07

14:00

16:00

آداب و اسرار زیارت

1403/04/09

14:00

16:00

مزار و زیارت نامه ها

1403/04/09

14:00

16:00

مقتل شناسی و مقتل خوانی

1403/04/10

14:00

16:00

معارف اسلامی

1403/04/11

14:00

16:00

اخلاق فردي و اجتماعی

1403/04/12

14:00

16:00

انتقال تجارب

1403/04/12

14:00

16:00

کاربری رایانه (شرط اتمام دوره)

1403/04/14

09:00

12:00

 

 

1- دوره بازآموزی روحانیون عتبات 

2- دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت شروع آزمون

ساعت پایان آزمون

فقه و احکام

1403/04/02

14:00

16:00

تاریخ و اماکن

1403/04/03

14:00

16:00

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

1403/04/04

14:00

16:00

روش ها و مهارت ها

1403/04/06

14:00

16:00

آموزه های اخلاقی

1403/04/07

14:00

16:00

آداب زیارت در سیره اهل بیت (ع) و بزرگان

1403/04/09

14:00

16:00

کلام و عقائد

1403/04/10

14:00

16:00

 

 

 

دوره ضمن خدمت ارتقاء روحانیون عمره به معین حج

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت شروع آزمون

ساعت پایان آزمون

مناسک خاص حج

1403/04/04

14:00

16:00

مناسک تطبیقی حج

1403/04/06

14:00

16:00

سیره معصومان (ع) در حج

1403/04/10

14:00

16:00

اخلاق

1403/04/11

14:00

16:00

تحلیل سیاسی و اجتماعی حج

1403/04/12

14:00

16:00

مبانی کلامی تطبیقی

1403/04/13

14:00

16:00

 

نظرات

ارتباط با ما