کانال سروش
آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 98
آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 98
 شنبه, 11 خرداد 1398    0  304

دوره ضمن خدمت روحانیون حج

عنوان دروس

زمان آزمون

ساعت آزمون

مباحث کلامی 1

22  تیر 98

16:30 الی 18:30

مباحث کلامی 3

مباحث کلامی 2

23  تیر 98

16:30 الی 18:30

مباحث کلامی 4

مکالمه عربی 1

24  تیر 98

16:30 الی 18:30

مخاطب شناسی

مکالمه عربی 2

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

نظرات

ارتباط با ما