کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
دستورالعمل تاثیر معدل مراحل جذب و آموزش در اعزام
دستورالعمل تاثیر معدل مراحل جذب و آموزش در اعزام
 چهارشنبه, 06 شهریور 1398    0  7192

دستورالعمل تاثیر معدل مراحل جذب و آموزش در اعزام

به منظور اثربخشی و محاسبه دوره آموزش بدو خدمت روحانیون و مداحان در امتیازات پذیرش (ورودی) این دستورالعمل مبنای عمل خواهد بود.

1. هر داوطلب پس از کسب حد نصاب لازم در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه و ارزیابی سخنرانی (کسب 60٪ امتیاز در هر کدام) می‌بایست در دورة آموزش بدو خدمت طبق مقررات شرکت و دوره را با موفقیت طی کند.

2. هر درسی ارزش واحدی مستقل داشته، نمره قبولی در هر درس حداقل 60٪ از کل نمره می‌باشد.

3. نظر به مفاد ماده 17 آیین‌نامه گزینش که معدل چهار مرحله (آزمون کتبی، مصاحبه، ارزیابی سخنرانی و آموزش بدو خدمت) را 70٪ کل امتیازات بیان می‌دارد،

نحوه کسب این نصاب به شرح زیر خواهد بود:

تبصره 1: بخش ناتمام کسری معدل تا 70٪را می‌توان با امتیازات موضوع ماده 18 آیین‌نامه نیز جبران نمود که دستورالعمل صادره مدیریت جذب و سازماندهی نحوه محاسبه آن را تعیین خواهد کرد.

تبصره 2: آن دسته از فراگیرانی که جذب خاص بوده و در آزمون کتبی ورودی شرکت نکرده و صرفاً با شرکت در مصاحبه پذیرش شده اند، نمره مصاحبه آنها بجای نمره ازمون کتبی نیز لحاظ خواهد شد.

3ـ1. در صورتی که داوطلب 70٪ امتیاز لازم را با گذراندن همه دروس کسب ننماید می‌بایست دروسی را که نمرات آن کمتر از 15 باشد مجدداً‌ اخذ و در آزمون آن درس شرکت کند. بدیهی است که نمره قطعی، آخرین نمره اخذ شده خواهد بود.

3ـ2. فراگیر برای اخذ مجدد درس برای جهت معدل، می‌بایست در سامانه آموزش مجازی درس مورد نظر را انتخاب نماید.

3ـ3. در صورت تکرار بیش از دوبار آزمون از هر درس، می‌تواند پس از گذشت یک سال از آخرین آزمون آموزشی جهت مصاحبه مجدد به مدیریت جذب و سازماندهی مراجعه کند.

 

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما