کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
دوره ها و سرفصل های جدید آموزشی خادمین فرهنگی کاروان های حج، عمره و عتبات عالیات
دوره ها و سرفصل های جدید آموزشی خادمین فرهنگی کاروان های حج، عمره و عتبات عالیات
 یکشنبه, 12 دی 1400    0  2602

قابل توجه فراگیران دوره های مختلف حج، عمره و عتبات عالیات:

 

با توجه به تصویب و اجرای سرفصل های جدید آموزشی خادمین فرهنگی کاروان ها، تغییرات در دوره های گذشته و ادامه آن ها به شرح ذیل اجرا شده است:

1- با توجه به اجرای آموزش دوره بدو خدمت روحانیون عمره با سرفصل های جدید از سال 1401، آن دسته از فراگیران دوره بدو خدمت عمره که تا قبل از سال 1401 موفق به اتمام دوره آموزشی خود نشوند ، در اولین دوره در سال 1401 با سرفصل های جدید جهت تکمیل دوره در خدمتشان خواهیم بود.

تبصره1: دروسی که در دوره قبل بوده و فراگیر موفق به کسب نمره قبولی در آن شده باشد، چنانچه عنوان و سرفصل آن با عنوان و سرفصل دروس جدید همانند باشند نمره معادل سازی خواهد شد.

تبصره 2: آن دسته از روحانیون که در سال 1400 به آموزش جهت طی دوره بدو خدمت روحانیون عمره معرفی شده اند ، از سال 1401 می توانند با سرفصل های جدید آموزش خود را آغاز نمایند.

تبصره 3: در سرفصل های جدید آموزش دروسی بصورت کارگاهی لحاظ شده اند که حتما باید گذرانده شوند و اتمام آموزش منوط به گذراندن دروس کارگاهی می باشد.

تبصره 4: آن دسته از فراگیران که در سال های قبل از 1395 به آموزش معرفی شده اند و تا قبل از سال 1401 موفق به اتمام دوره آموزش بدو خدمت خود نشدند با عنایت به آیین نامه دوره بدو خدمت که حداکثر طول دوره آموزشی را 2.5 تا 3 سال اعلام میدارد ، پرونده آموزش ایشان تا اطلاع ثانوی و تصمیم گیری بعدی بایگانی و اجازه ثبت نام در دوره را نخواهند داشت.

2- با توجه به اجرای آموزش دوره بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات با سرفصل های جدید از ابتدای سال 1400، آن دسته از روحانیون و مداحان دوره بدو خدمت عتبات عالیات که تا قبل از سال 1400 اقدام به تکمیل دوره آموزشی خود نکرده اند مشمول سرفصل های جدید شدند. (در این باره از قبل زا سال 1400 از طریق پیامک و اطلاعایه سامانه اطلاع رسانی شده بود)

تبصره 1: دروسی که در دوره قبل بوده و فراگیر موفق به کسب نمره قبولی در آن شده باشد، چنانچه عنوان و سرفصل آن با عنوان و سرفصل دروس جدید همانند باشند نمره معادل سازی خواهد شد.

تبصره2 : آن دسته از روحانیون دوره بدو خدمت عتبات عالیات که از دوره آموزشی قبلی خود به غیر از درس رایانه، دو درس دیگر ناقصی دارند، نیازی به شرکت و ثبت نام در دوره های جدید ندارند و به ارفاق می توانند دوره اموزشی قبلی خود را با شرکت در ازمون جامع ناقصی در اسفند 1400 به پایان برسانند. (برای این گروه پیامک ارسال شده است.)

تبصره 3: در سرفصل های جدید آموزش دروسی بصورت کارگاهی لحاظ شده اند که حتما باید گذرانده شوند و اتمام آموزش منوط به گذراندن دروس کارگاهی می باشد.

تبصره 4: آن دسته از فراگیران که در سال های قبل از 1395 به آموزش معرفی شده اند و تا قبل از سال 1400 موفق به اتمام دوره آموزش بدو خدمت خود نشدند با عنایت به آیین نامه دوره بدو خدمت که حداکثر طول دوره آموزشی را 2.5 تا 3 سال اعلام میدارد ، پرونده آموزش ایشان تا اطلاع ثانوی و تصمیم گیری بعدی بایگانی و اجازه ثبت نام در دوره را نخواهند داشت.

 

جهت دریافت و مشاهده آیین نامه جدید معرفی دوره ها و سرفصل های آموزشی خادمین فرهنگی کاروان های حج، عمره و اعتاب مقدسه اینجا کلیک نمایید.

نظرات

ارتباط با ما