کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
بسته مجازی درس کاربری رایانه
بسته مجازی درس کاربری رایانه
 چهارشنبه, 24 فروردین 1401    0  15335

بسته های آموزشی کاربری رایانه شامل 4 مهارت ویندوز، اینترنت، وورد و پاورپوینت می باشد که در 18 جلسه ارائه شده است
 

جلسه اول

(ویندوز - بخش اول)

جلسه دوم

(ویندوز - بخش دوم)

جلسه سوم

(ویندوز - بخش سوم)

جلسه چهارم

(ویندوز - بخش چهارم)

جلسه پنجم

(اینترنت - بخش اول)

جلسه ششم

(اینترنت - بخش دوم)

جلسه هفتم

(اینترنت - بخش سوم)

جلسه هشتم

(اینترنت - بخش چهارم)

جلسه نهم

(word - بخش اول)

جلسه دهم

(word - بخش دوم)

جلسه یازدهم

(word - بخش سوم)

جلسه دوازدهم

(word - بخش چهارم)

جلسه سیزدهم

(word - بخش پنجم)

جلسه چهاردهم

(word - بخش ششم)

جلسه پانزدهم

(word - بخش هفتم)

جلسه شانزدهم

(word - بخش هشتم)

جلسه هفدهم

(POWER POINT - بخش اول)

جلسه هجدهم

(POWER POINT - بخش دوم)

 

نظرات

ارتباط با ما