کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
بسته مجازی درس کاربری رایانه
بسته مجازی درس کاربری رایانه
 چهارشنبه, 24 فروردین 1401    0  4564

بسته های آموزشی کاربری رایانه شامل 4 مهارت ویندوز، اینترنت، وورد و پاورپوینت می باشد که در 18 جلسه ارائه شده است
 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

 

نظرات

ارتباط با ما